" Tôi và ông xã thấy Bệnh viện rất chu đáo và ân cần, mình rất thích thái độ phục vụ, chăm sóc khách hàng ở đây! Xin cảm ơn!"

Vũ Thảo Linh - Thái Bình - 0945456745 (25.03.2017)