"Cảm ơn Bác sỹ Hưng cùng Ekip Doctor Man đã phẫu thuật cho cháu nhà tôi cắt bao quy đầu! Hiện tại cháu đã khỏi và không còn đau nữa, cảm ơn nhiều! "

Trần Minh Khang - Hà Nội - 01272907658 (04.06.2017)