" Bệnh viện đã giúp vợ chồng em hạnh phúc hơn trong cuộc sống! Em rất cảm ơn Doctor Man cùng tập thể Y Bác sỹ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội"

Hoàng Quỳnh Anh - Lạng Sơn - 09733626269 (30.02.2017)